Камен Козарев

Астрофизик @ Институт по астрономия, БАН

Камен Козарев получава докторска степен по Астрономия от Бостънския университет и работи четири години в Центъра по астрофизика Харвард-Смитсониън. Отскоро е Асистент в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория на БАН.

Изследванията на Камен Козарев са насочени върху наблюдения с космически телескопи на слънчевите изригвания, при които се изхвърлят огромни облаци плазма и магнитно поле в междупланетното пространство. Също така, той разработва и анализира аналитични и числени модели на ускорението на заредени частици (предимно протони) до релативистични енергии в ударни вълни при големи слънчеви изригвания.

Интересите му се разпростират от слънчевите високоенергийни частици до алтернативното обучение по приложни науки и популяризиране на науката. Вече четири години Камен Козарев участва като ментор и лектор в програмата „Космически предизвикателства“, чиято цел е да срещне младите хора с водещи космически специалисти от цял свят. Камен е и един от създателите на новия дигитален 3D планетариум в Природонаучния музей в Пловдив.