Павел Влахов

Продуктов дизайнер, конструктор, занаятчия @ www.solo-form.com

Занимавам се с продуктов (индустриален, промишлен) дизайн, продуктови иновации и изделия в различни сфери.  През годините съм натрупал не малко опит с проекти и работа в екип, както и с изработка на изделия. Придобил съм и продължавам да развивам практическите си способности – в подготовката на продукти за прототипиране , изработване на изделия и адаптиране на продукти за производство. Използването на моделни техники, изработката на поръчкови изделия, различни съчетания от принципи в макетирането и моделирането, разнообразни типове материали и производствени технологии, ми е помогнало не малко и всичко това съм го пренесъл в проектирането. Винаги търся и се опитвам да виждам реалните показатели на продукта в проектния процес. В същото време да комуникирам непрекъснато с екипа и специалистите в него, да спазвам и да се водя от изискванията и спецификите в проекта, но в същото време да експериментирам и да правя трансфер на принципи, технологии и материали от една област в друга.

Процеса в продуктовия дизайн е изграден от различни характеристики, нeзависимо дали става дума за: функционалност, експлоатация, конструктивни и инженерни характеристики, стилистика, форма, цвят, ергономия, технология и материали, маркетинг, себейстнойст, икономически показатели, психологически въздействие на продукта и т.н. Идеята за стойностен дизайн е функционалността му,  което го прави реален за пазара, приложим, иновативен, полезен и използваем за хората, независимо от неговото предназначение.Той трябва да решава проблем, да удовлетворя нужди и потребности,  но в същото време да притежава оправдана себестойност и да е да производим.  В тази връзка екипната работа е важна част, затова винаги съм бил и продължавам да бъда в обратна връзка с различен тип специалисти: инженери, конструктори, технолози, производители, маркетолози, мениджъри , софтуерни и хардуерни специалисти, академични лица и т.н.

Живота ни е изпълнен с пособия, предмети и машини, с различна функционалност, предназначение, ергономия и информация. Независимо дали става за битови продукти, забавление и хоби, индустриални машини, превозни средства, технологични продукти, медицински пособия и т.н., всичко, което ни заобикаля, използваме в ежедневието си, на работа, в бита, свободното време  и различни сфери от нашия живот. Продуктите освен физиологично, ни въздействат и психологически – те влияят върху възприятията на човешкия мозък, сетивата и усещанията ни в заобикалящия ни свят.